โปรโมชั่นพิเศษ VPS SSD

VPS SSD PRO! MID-YEAR 2024 RAM 2x2 GB- RAM 4 GB (การันตี)
- SSD 50 GB
- CPU 2 Core
- 1 IP Address
- 1 Gbps Network Port
- Unlimited Bandwidth
- รองรับ Windows/Linux
- ฟรี ค่าติดตั้ง
- ฟรี สำรองข้อมูลรายวัน (Daily Backup)

VPS SSD PRO! MID-YEAR 2024 RAM 4x2 GB- RAM 8 GB (รันตี)
- SSD 100 GB
- CPU 3 Core
- 1 IP Address
- 1 Gbps Network Port
- Unlimited Bandwidth
- รองรับ Windows/Linux
- ฟรี ค่าติดตั้ง
- ฟรี สำรองข้อมูลรายวัน (Daily Backup)

VPS SSD PRO! MID-YEAR 2024 RAM 8x2 GB- RAM 16 GB (การันตี)
- SSD 150 GB
- CPU 4 Core
- 1 IP Address
- 1 Gbps Network Port
- Unlimited Bandwidth
- รองรับ Windows/Linux
- ฟรี ค่าติดตั้ง
- ฟรี สำรองข้อมูลรายวัน (Daily Backup)